Polsko-česká vzdělávací akce: Energie zítra

Vzdělávací projekt, kterého cílem je popularizovat mezi nejmladšími obyvateli polsko-českého pohraničí proekologický životní styl a pravidla odpovědného užívání hodnot životního prostředí

Partneři projektu:

Nadace Lidé – Inovace – Design Bielsko-Biała

Základní škola a mateřská škola Palkovice, okres Frýdek-Místek

Společný projekt Nadace Lidé-Inovace-Design a základní školy v Palkovicích je realizován
v období: únor 2014 – září 2014, a jeho příjemci jsou žáci základních škol a učitelé biologie, přírodopisu, ekologie a třídní učitelé všech tříd z územípolsko-českého pohraničí (městský okres: Bielsko-Biała a okresy Bielsko-Biała, Żywiec a obec Palkovice).

Nejdůležitějším cílem tohoto projektu je proekologické vzdělávání nejmladších obyvatelvpolsko-českém pohraničí, s použitím atraktivní a moderní multimediální techniky, týkající se:

–   problémů využívání obnovitelné energie v každodenním životě a výhod, jaké z tohoto mají lidé a příroda,

–   progace vědomostí o proekologickém životním stylu a pravidlech odpovědného užívání hodnot životního prostředí ve prospěch rozvoje pohraničí,

–   propagace proekologického životního stylu,

společná snaha o přírodu a krajinu, čehož důkazem je stále větší důraz kladen na tyto problémy v metodice vyučování na základních školách

 

Co nabízíme v projektě?

 Pro žáky:

– bezplatný inovativní vzdělávací software v polštině a češtině m.j.: vzdělávací hry a kvízy, které seznamujís tématem využívání obnovitelné energie v každodenním životě a úcty k životnímu prostředí,a taky rozumnéhovyužívání přírodních sil pro dobro člověka a místní rozvoj

– možnost účasti na zajímavých, mobilních vzdělávacích seminářích,věnovanýchekologickým tématům, které budouorganizovány na vybraných školách s využitím jedinečného EKO-BOXU(zábava a hry, výtvarné práce, soutěže o ceny)

– bezplatnou brožuru – omalovánku, která bude lákat k dalšímu rozšířování vědomostí o výhodách pro lidí a životní prostředí, vznikajících díky úctě k přírodě

 

 Pro učitele a třídní učitelé:

– spolupráce s partnery projektu,umožňující využití metodických a vzdělávacích materiálú, které mají usnadnit a zvýšitatraktivnost vzdělávání dětí v oblasti vědomosti o ekologii, využitíobnovitelné energie v každodenním životě a pravidlech úcty k životnímu prostředí, a taky pravidlech využívání jeho hodnot

– možnost zpestření vyučovacích hodin ze zmíněných předmětů, díky účasti tříd na mobilních multimediálních workshopech věnovaných ekologii organizovaných na zúčastněných školách,

– inovativní didaktické pomůcky t.j. bezplatný software sesnamující děti s proekologickým tématem, brožurky – omalovánky pro využití, jako didaktické materiály,

dodatečné metodické materiály, jako podpora pro učitele, kteří připravují vyučovací hodiny spojené s proekologickým tématem

 

Kalendárium aktivit:

březen 2014 – Setkání za účelem zahájení projektu

březen – srpen 2014 – Příprava materiálů a didaktických pomůcekpro vzdělávací aktivity pro děti

září 2014 – Mobilní multimediální workshopy věnované ekologii

září 2014 – Dodávání do škol informačních a vzdělávacích materiálů